Data

Datagedreven samenwerking tussen markt en overheid

Management & Advies

Steun en toeverlaat in bouw & infra

Kennisontwikkeling

Drijfveer om steeds beter te worden

01.

Data

Datagedreven samenwerking tussen markt en overheid.

Volgende: Management & Advies

Passie voor infra- en bouwopgaven.

02.

Management & Advies

Passie voor infra- en bouwopgaven.

Volgende: Kennisontwikkeling

Leergangen en masterclassen.

03.

Kennisontwikkeling

Leergangen en masterclassen.

Volgende: Data

Datagedreven samenwerking tussen markt en overheid.

Over ons

Ons doel: samenwerking tussen markt en overheid in de bouwsector duurzaam verbeteren door marktbenadering en contract management te combineren met de kracht van kunstmatige intelligentie.

SVG Logo
"Wij organiseren en sturen projecten met de krachtige combinatie van civiele techniek en kunstmatige intelligentie"

Image Description

Vertrouwd door Markt & Overheid

zuiderzeeland
delfland
hoogheemraadschap-van-schieland-en-de-krimpenerwaard
waterschap-limburg
waterschap-rivierenland
hwbp
provincie-zuid-holland
tenderned
avecodebondt
duravermeer
crow
fluor
van-hattum-en-blankevoort
bam
strabag
volkerwessel
1200px-Rijkswaterstaat_Logo.svg
deme-logo
hollandia-logo
Management & Advies

Steun en toeverlaat in bouw & infra

ijsselmeerdijk
zuiderzeeland

Versterking IJsselmeerdijk

Contractmanagement

AKIDA voert contractmanagement uit bij verkenning en planuitwerking van het HWBP-project versterking IJsselmeerdijk. De IJsselmeerdijk is de zwaarst aangevallen dijk van de Noordoostpolder. De komende jaren wordt de 17 kilometer lange dijk tussen de Ketelbrug en Lelystad versterkt.

transformatie-kantoorpand-almere

Transformatie kantoorpand Almere

Project, contract en technisch management

AKIDA begeleidt de transformatie van een kantoorpand in Almere (4000 m2) naar 49 duurzame, toekomstbestendige appartementen. We voeren het project, contract en technisch management uit. Ook voor de Projectbeheersing zijn wij in de lead. We bieden een full service concept aan de opdrachtgever.

maeslantkering
1200px-Rijkswaterstaat_Logo.svg

Onderhoud Maeslantkering

Contractmanagement

Voor Rijkswaterstaat voert een aan AKIDA gelieerde contractmanager de inkoop en het contractmanagement van het onderhoud aan de Maeslantkering uit. Voor het betrouwbaar functioneren van de waterkering is regulier en preventief onderhoud van levensbelang.

waterveiligheid
delfland

Waterveiligheid regionale keringen

Contractmanagement

Samen met het team waterveiligheid van het Hoogheemraadschap van Delfland voert AKIDA het contractmanagement uit van de versterkingsopgave voor regionale keringen.

Eerdere ervaringen

HWBP, Ruimte voor de Rivier en Maaswerken

 • Opdrachtgevers

  Overheden

 • Duur

  2011 - 2016

In de periode 2011-2016 hebben we voor meerdere dijkverbeteringsprojecten gewerkt aan de voorbereiding, aanbesteding en het contractmanagement tijdens realisatie. Denk hierbij aan Dijkversterking Krimpen, Dijkverbetering Schoonhovenseveer-Langerak (SLA), de Merwededijk en de Maaswerken.

DBFM en D&C Wegreconstructies

 • Opdrachtgevers

  Consortia van Marktpartijen

 • Duur

  2005 - 2011

In de periode 2005-2011 hebben we aan meerdere DBFM en D&C projecten gewerkt. Zoals de Tweede Coentunnel, het SAA (Schiphol, Amsterdam, Almere) project, Ma-Va (A15 MaasvlakteVaanplein) en de A4 Delft-Schiedam. Projecten met een omvang tussen de 400 mio en 1 miljard euro.

White paper

Lees onze white paper Referentiemodel contract management.

Download
Image Description
Image Description

Innovatie stimuleren door context te creëren.

DATA

Marktbenadering gecombineerd met de kracht van kunstmatige intelligentie.

Overheid

AKIDA biedt overheden ondersteuning bij het gestructureerd plannen van hun opdrachten, met als resultaat een voorspelbare stroom van projecten. Dit wordt verwezenlijkt door middel van ons unieke optimalisatiealgoritme, dat een zorgvuldige afweging maakt tussen diverse factoren, zoals cashflow, interne capaciteit, planning, urgentie en marktcapaciteit. Hierdoor zijn overheden in staat om nauwkeuriger te sturen op de effectieve uitvoering van hun taken.

Ons platform TenderDash verschaft overheden bovendien dieper inzicht in de selectie van marktpartijen die het beste aansluiten op hun projecten.

Markt

Wij assisteren marktpartijen bij het selecteren van projecten die naadloos aansluiten op hun expertise. Dit doen we middels ons innovatieve platform, de Projectenkalender. Onze overtuiging is dat de samenwerking tussen markt en overheid niet pas begint bij de uitvoering, noch bij de aanbesteding, maar veel eerder: bij het in kaart brengen van de uitdaging.

Via de Projectenkalender belichten we ook projecten die zich nog onder de horizon bevinden. Hierdoor ontstaan nieuwe mogelijkheden voor zowel markt als overheid om vroegtijdig de handen ineen te slaan. Dit leidt tot een efficiënter gebruik van kennis en capaciteit. En het biedt de gelegenheid om vooraf te anticiperen op haalbare en voorspelbare projecten die bijdragen aan de belangrijkste doelstellingen van onze tijd. Denk aan energietransitie en klimaatadaptatie.

De Projectenkalender

De Projectenkalender is een innovatief dataplatform dat markt en overheid in staat stelt beter met elkaar samen te werken.

 • Actueel
 • Volledig
 • Betrouwbaar
app.projectenkalender.nl
Image Description

Overheid

Identificeer projecten als ze nog onder de horizon zitten. Ons platform leest dagelijks volautomatisch overheidsbronnen in, verrijkt de gegevens en maakt ze centraal beschikbaar. Dit biedt meerwaarde bij het programmeren van ruimtelijke ontwikkelingen waarvoor tijdig actie moet worden ondernomen.

Het platform legt de basis voor een brede en continue samenwerking in de keten om tot goede besluitvorming in het juiste tempo te komen door de plannen van overheden centraal te ontsluiten. Hierdoor is een integrale blik op ruimte mogelijk wat leidt tot een gebalanceerd en voorspelbaar portfolio.

Voor oveheden betekent het automatisch op de hoogte worden gesteld van plannen van andere gemeenten, provincies en waterschappen, zodat meekoppelkansen sneller concreet worden en niet achteraf frustreren.

Goed aansluiten op de opgaven van gebiedspartners.

Ook inzicht in de marktcapaciteit op basis van TenderNed data behoort tot de opties. Hierdoor kan vraag en aanbod goed op elkaar afgestemd worden en kan het overzicht op de maakbaarheid van de opgave worden behouden.

Signaleer meekoppelkansen en breng ordening aan in je opgave

Vraag een demo aan

Markt

De goudmijnfase van een project. Het moment om meekoppelkansen te identificeren, in te spelen op marktontwikkelingen, projectoverstijgende doelen te concretiseren en de USP’s van een onderneming in de spotlight te zetten.

 • Faciliteert de omslag van transactioneel handelen naar strategische verwerving
 • Alloceer tijdig de juiste middelen
 • Identificeer meekoppelkansen
 • Zet je USP’s bij de klant in de spotlight

De Projectenkalender biedt input voor een strategisch ondernemingsplan door een lange termijn visie te implementeren, de juiste middelen te alloceren en tijdig te kunnen partneren.

Signaleer projecten onder de horizon

Vraag een demo aan

Optimalisatie van de programmering

Onze programmeringsoptimalisatie biedt overheden de kans meer grip te krijgen op hun opgave door te optimaliseren op meerdere aspecten. Meestal wordt er op urgentie geprogrammeerd, waardoor je constant achter de feiten aanloopt. Er is behoefte aan een constante cash- en dealflow. En dat is precies waar we op inzetten door te optimaliseren op interne capaciteit, budget, planning, urgentie en marktcapaciteit.

Met de stijgende grondstofprijzen, de haperende toeleveringsketen en de oplopende rente is het meer dan ooit relevant om programma's te optimaliseren zodat de doelstellingen niet in gevaar komen.

AKIDA heeft de voordelen hiervan kunnen laten zien aan het hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en het hoogheemraadschap van Delfland.

Image Description
aanbestedingsdorp.tenderdash.nl
Image Description

TenderDash

TenderDash biedt inzicht in tenderdata van overheden. Het algoritme stelt overheden in staat om eenvoudig sturingsinformatie te halen uit aanbestedingen. Denk aan short lists voor onderhandse procedures, het effect van een failliete opdrachtnemer op de opgave, maar ook de inschrijf-/gunratio van ondernemingen.

TenderDash bevat verschillende dashboards met elk een eigen doel.

 • Aanbestedingen voorbereiden
 • Inschrijf-/gunratio ondernemingen
 • Shortlist (onderhandse) procedure
 • Effect failliete opdrachtnemer
 • Inzicht portefeuille inschrijvers
 • Inzicht in doorlooptijden

Datagedreven samenwerking tussen markt en overheid.

Samen dit doel bereiken? Kom met ons in contact.

Neem contact op
Image Description

Contact

Bel ons
015 785 0229
Maak een afspraak
Alexanderveld 86, Den Haag